Wat is Integrale Yoga?Yoga betekent vereniging met het Alomtegenwoordige. Deze vereniging voltrekt zich door overgave van je wezen.
Het eerste stadium van de Integrale Yoga is aspiratie. Deze aspiratie kan worden als een vuur in de mens die zoekt naar het Ware Zelf.
Het tweede stadium is vanuit deze aspiratie te leven. Midden in het leven staan: een baan hebben, een gezin, een bedrijf, noem maar op. Daar moet het gedaan worden. Integrale Yoga vraagt niet een teruggetrokken zijn uit het leven, integendeel, er midden in staan.
Het derde stadium is het grote geheim. In deze Yoga wordt gesproken over de Supramentale transformatie.

De Integrale Yoga heeft ten doel de verwezenlijking
van het Zelf en van daaruit leven op aarde.

Sri Aurobindo

Ons mens-zijn is het bewuste ontmoetingspunt van het eindige en het Oneindige, en het is ons voorrecht steeds dichter naar het Oneindige toe te groeien, juist in deze fysiek geboorte. Onze zintuigen hebben in hun onvermogen de duisternis uitgevonden. In werkelijkheid is er niets dan Licht.


ACTIEVE MEDITATIE

Wanneer men met gesloten ogen neerzit om stil te worden, wordt men in eerste instantie overspoeld door een stortvloed van gedachten. Ze komen overal vandaan als dolle agressieve impulsen. Er is maar één manier om die oorverdovende herrie te doen ophouden, en dat is proberen en nog eens proberen, geduldig en koppig. Wanneer je hiermee begint wordt het werk overgenomen door een Genade van boven, door datgene waar men naar streeft of door het binnendringen van de oneindigheden van de Geest.


DE OVERGANG

We zijn dus op zoek naar een ander land, maar daar moeten we bij zeggen, dat tussen de wereld die we verlaten en die andere, die er nog niet is, zich een niemandsland bevindt dat nogal onplezierig is. Het is een proeftijd die langer of korter kan duren, afhankelijk van onze vastberadenheid. De voornaamste beproeving van deze overgangsperiode is de innerlijke leegte. Na eerst in mentale koortsachtigheid te hebben geleefd, vinden we onszelf terug als een soort herstellenden, een beetje ronddobberend, met een vreemde weergalm in het hoofd alsof de wereld afschuwelijk druk en vermoeiend is en een verhoogde gevoeligheid, die de indruk wekt dat men zich overal aan stoot, aan lompe, agressieve, botte dingen. De wereld lijkt ontzettend absurd.
Dat is een duidelijk teken van verinnerlijking.


DE NEERDALENDE KRACHT

En geleidelijk vult zich de leegte. Wanneer de mentale vrede min of meer een feit is, dan neemt men een eerste verschijnsel waar, dat onschatbare gevolgen zal hebben voor het verdere verloop van onze Yoga. Men voelt rond het hoofd, en meer in het bijzonder in de nek, een soort ongewone druk, die het gevoel kan geven van een niet-echte hoofdpijn. In het begin kan men het nauwelijks langere tijd verdragen en schudt men het van zich af, zoekt afleiding ‘denkt aan iets anders’. Geleidelijk neemt de druk een duidelijker vorm aan en voelt men een werkelijke stroom die neerdaalt. Een krachtstroom, die niet te vergelijken is met het onaangename van een elektrische stroom, maar veeleer met een vloeibare massa. Men merkt dan dat die ‘druk’ of die niet echte hoofdpijn eenvoudig werd veroorzaakt door onze weerstand tegen het neerdalen van die Kracht, en dat het enige wat men te doen heeft is: de doorgang niet te verhinderen, maar deze te laten neerdalen in alle lagen van ons wezen. In plaats van te putten uit de algemene bron, beneden ons en om ons heen, uit het universele leven, putten we uit wat bóven is. En dat is een energie die veel helderder is.


Les inhoud

 

Integrale yoga is een volledige yoga,
waarin alle elementen van de traditionele yogavormen
terug te vinden zijn:

Hatha Yoga
Ademoefeningen
Ontspanningsoefeningen
Meditatie


Onder Hatha yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop geconcentreerd. Men wordt zich bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn. Het resultaat is een gezond functionerend lichaam. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren.

In de yoga noemt men ademhaling pranayama.
Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt. 
Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Men dient de natuurlijke ademhaling terug te vinden.

Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt men bewust van spanning in verschillende delen van het wezen.
Het bewustworden en observeren hiervan is een eerste stap om tot verdiepte ontspanning te komen.

Concentratie en meditatie.

Het stilmaken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten. 
Tijdens de meditatie komt men in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de integrale yoga. Men wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de integrale yoga wordt omschreven als: “de kracht van boven”. Men komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.